Kommunikation

Gode tekster, inspirerende interviews

Jeg tror at gode inspirerende interviews med frivillige ikke blot fortæller en god historie, men er med til at vise jeres forening fra den bedste side. Ved at vise omverdenen hvilken forskel jeres frivillige gør, er I på samme måde med til både at anerkende, og fastholde de frivillige, og på samme tid gøre det nemmere at rekruttere nye.

 

Opsamle og gemme gode erfaringer?

Jeg kan hjælpe jer med på systematisk vis at få evalueret på jeres kampagner, nyhedsbreve, eller medlemskommunikation. I mindre foreninger og organisationer kan der godt være en hurtig udskiftning når frivillige, praktikanter og studentermedhjælpere kommer og går. Der er ingen grund til, at al den viden og erfaring de har fået, også går med.

 

Ny vidensbank?

Har I brug for en ny, eller en opdateret vidensbank? Som journalist er jeg skrap til at samle den relevante viden på område, og præsentere den på en måde, så læserne kan bruge det til noget.

 

Gamle pjecer?

Er jeres skriftlige materiale, som pjecer, folder og flyers ved at være for gamle og ikke længere tidssvarende? Så kan jeg hjælpe jer med en make-over så de fremstår relevante og opdaterede.

Eksempler på tidligere arbejde

Noget er gammelt, noget er lidt nyere. 

Luk menu