Det gode interview -
sådan gør du

Interview med frivillige er godt indhold.

De frivillige kan med egne ord fortælle hvor fedt og spændende der er at være frivillig, og det giver et indtryk af en forening som er dejlig at være en del af.  Arbejder I med bestemte pårørendegrupper eller udsatte mennesker, så kan deres fortælling være med til at give en forståelse, som andre ikke ville kunne. 

Derfor giver det god mening at have interviews, enten på hjemmesiden, i pjecer, på sociale medier osv.

Der kan være mange måder at bygge et interview op på, og det vil være den konkrete historie der i sidste ende bestemmer hvordan den skal fortælles. Der er stor forskel på om  det en kort vox pop, eller et længere interview om et svært emne.

Her kommer et par gode råd, når man skal interviewe frivillige, medlemmer eller pårørende- og link til nogle foreninger der gør det rigtig godt!

Research, research, research

Hvis det er svært at finde en person I kan interviewe om et bestemt emne, eller det er vanskeligt at få nogle til at stå frem med deres historier, så kan man godt blive så lettet når det endelig lykkedes, at man glemmer at researche ordentligt, og bare skynder sig at lave en aftale.

Men man er nødt til at spørge grundigt ind til sagens kerne, allerede helt indledningsvis. Er vedkommende den rette I skal bruge?

Det skal man altså have afklaret inden, ellers risikerer man at spilde både sin, og endnu værre måske, interviewpersonens tid, fordi de ikke passer ind i det tema man er i gang med. Det er så dumt at sidde der, og så undervejs opdage, at den person I interviewer faktisk slet ikke kan bruges til det I skulle. Få dem til at sætte et par ord på den oplevelse, de tanker, eller andet, som der er relevant for jer, i forhold til det I skal bruge interviewet til – INDEN aftalen laves. 

Praktisk, indledende øvelser og lidt om god skik

Det er dig der sætter rammerne for interviewet. Så gør dig nogle tanker om hvor det skal foregå. I et mødelokale, på en cafe eller skal I gå en tur? Skal det være hjemme hos den du interviewer? Skal I tale om noget svært og personligt, så snak med personen om, hvor det vil være rarest at være. Det er ikke nødvendigvis derhjemme.

Sørg for at den person du interviewer, er helt med på præmissen for interviewet. Både når I laver aftalen om interviewet, og inden I rent faktisk går igang.

Hvad skal I snakke om? Hvorfor? Hvor vil det blive bragt, og kan vedkommende læse det inden? 

Snak det igennem igen, inden interviewet starter, så du er helt sikker på at I begge er enige om hvad der skal foregå.  Det kan lyde lidt formelt, men det er altså vigtigt at udvise den respekt for interviewpersonen, så de føler sig trygge. Hvis du optager interviewet på din mobil eller diktafon, så spørg om lov, inden du tænder

Og husk at overhold det du lover! Hvis du har lovet at vedkommende må læse det igennem inden det bliver offentliggjort, så send interviewet i god tid, og sørg for at lave helt klare aftaler om, hvorvidt de må rette i det, eller blot komme med kommentarer. Som hovedregel er det  altid godt at få tjekket faktuelle ting i interviewet, men opbygningen af artiklen, sproget, formuleringer – det bestemmer du.

Hvad er vigtigt når man interviewer?

Indledende small talk giver en god start.  For nogle vil det komme helt af sig selv, og være naturligt at starte med en snak om løst og fast – vejret, stedet i mødes, foreningen, eller noget helt andet. Og den indledende snak ER vigtig. Også selvom man ikke er den fødte small talker. Især hvis du skal interveiwe en person, der ikke har prøvet det før, er nervøs, eller skal fortælle om en meget personlig oplevelse.  Det behøver ikke være en lang samtale, men det er vigtigt for interviewet at der er skabt en ramme, eller stemning, som er rar og behagelig. Vis, at du er glad for at vedkommende gider bruge tid på dig, det behøver de jo ikke, og at du lytter og er interesset.

( med mindre du skal konfrontere en politiker, eller interviewe en meget brugt ekspert, eller kendt person – så gælder der andre spilleregler )

 

Undervejs i interviewet

Ti stille og lyt. Og vær ikke bange for pauser. Selv de lange. Det kan føles meget grænseoverskridende og akavet for nogen, men pauser er gode. For ofte vil der ske det, at den du interviewer måske lige tænker sig lidt mere om, og derfor kommer med et velovervejet, og velformuleret svar end det første.  

Hvorvidt man vil have skrevet alle spørgsmål ned på forhånd er nok en smagssag. Jeg synes det giver mening at strukturere interviewet omkring nogle temaer, og så spørge ud fra det. Temaerne vil ofte give sig selv, i forhold til personen og emnet man skal snakke om. Det er en balancegang at holde sig på sporet i et interview. På den ene side skal man være åben for at snakke om noget uplanlagt, der kan jo gemme sig noget virkelig spændende. På den anden side, så skal man huske, både tiden, men også at få svar på det man kom efter. Derfor er det godt at have noter foran sig, hvor man har skrevet ned hvilket temaer man skal rundt om. Så kan man altid finde tilbage på sporet, hvis interviewet kører lidt af.

Tag noter. Hellere for mange end for lidt. Det er altid nemmere at skære noget fra, end at sidde med for få noter, og lige mangle et citat eller en beskrivelse.

Sådan gør de andre

Jeg har fundet nogle foreninger jeg synes gør det rigtig godt – klik på billeder,  og se hvordan de bruger interviews til at fortælle en hel masse